Cennik


Ceny za usługi ustalane są indywidualnie z każdym Klientem w drodze negocjacji i uwzględniają specyfikę oraz rozmiary działalności. Preferujemy określenie stałego ryczałtu miesięcznego opartego na szczegółowej wycenie zakresu usług zaakceptowanej przez obie strony. Ceny zależą przede wszystkim od:

 • formy organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • formy opodatkowania (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • ilości dokumentów księgowych,
 • branży firmy (handel, usługi, produkcja).


Przykładowe ceny netto kształtują się następująco

 • prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt podatkowy – od 100,00 zł,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – od 150,00 zł,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość – od 800,00 zł,
 • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej – w cenie usługi,
 • porady, konsultacje – w cenie usługi,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem i likwidacją działalności przez osoby fizyczne - w cenie usługi,
 • elektroniczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych US, ZUS, Intrastat - w cenie usługi.