Informacje o firmie i jej pracownikach.

O nas

Biuro Rachunkowe Tomasz Perkowski działa na rynku finansowo-księgowym od wielu lat. Działalność rozpoczęliśmy w 1995 roku.

BIURO RACHUNKOWE Tomasz Perkowski POSIADA LICENCJĘ MINISTRA FINANSÓW NR 5198/97 (potwierdzone świadectwem zdania egzaminu nr 570 wydanym przez Ministra Finansów) W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

BIURO RACHUNKOWE POSIADA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC.

Właścicielem firmy jest Tomasz Perkowski, absolwent Wydziału Ekonomicznego (w zakresie Ekonomiki i Organizacji Produkcji) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie. Pracę w służbach ekonomiczno-finansowych na stanowiskach kierowniczych podjął w 1989 roku, w tym na stanowisku głównego księgowego. Kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały potwierdzone przez Ministra Finansów.

Kadra

Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę na stanowiskach kierowniczych:

mgr Anna Załęska, absolwentka Wydziału Zarządzania (w specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem) Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 48455/2010 wydany przez Ministra Finansów.

mgr Filip Perkowski, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (w specjalności Zarządzanie finansami w biznesie i administracji) Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie oraz Wydziału Ekonomicznego (w specjalności Rachunkowość) Akademii Finansów w Warszawie. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 60058/2013 wydany przez Ministra Finansów.

Spełniamy wszystkie kryteria decydujące o ocenie jakości usług:

  • dostępność,
  • informacja o usługach świadczonych przez firmę,
  • kompetencje i uprzejmość personelu,
  • zaufanie i rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • bezpieczeństwo,
  • infrastruktura materialna usług,
  • nieustanne pogłębianie wiedzy przez usługodawcę.