Zobacz, czym się zajmujemy i w czym możemy Ci pomóc.

Oferta

Doradztwo przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Adresowane jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców. Usługi doradcze w rozpoczynaniu działalności gospodarczej realizowane są zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb Klienta i obejmują doradztwo z wybranych obszarów:

 • konsultacje na temat profilu planowanej działalności,
 • analiza form i źródeł finansowania działalności,
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
 • wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej obejmują pomoc w ustalonym zakresie, zgodnie ze specyfiką przedsiębiorcy w następujących obszarach:

 • wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizacja przedsiębiorstwa,
 • finanse przedsiębiorstwa.

Wynikiem konsultacji będzie powstała w trakcie usługi doradczej dokumentacja, np.: dokumenty rejestracyjne firmy (lub inne, np. do ZUS, US), analiza najkorzystniejszego sposobu rozliczania podatku dochodowego, biznesplan (lub elementy biznesplanu), analiza finansowa, przygotowany wniosek kredytowy. Dokumentacja ta stanowić będzie potwierdzenie wykonania usługi.

Obsługa księgowa

Pomoc i całkowite odciążenie Klientów od spraw księgowych. Prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów oraz księgach rachunkowych

Obsługa kadrowo-płacowa

Specjalizujemy się w pełnej obsłudze kadrowo-płacowej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Obsługujemy firmy w zakresie kadr i płac w cenie świadczonej usługi.

Sporządzamy dla pracowników wszelkie dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowujemy i prowadzimy teczki akt osobowych. Prowadzimy również pełny nadzór nad częstotliwością badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Oferujemy sporządzanie raportów i zaświadczeń. Prowadzimy nadzór nad ewidencją czasu pracy, a także wystawiamy wszelkie zaświadczenia dla pracowników. Systematycznie sporządzamy również raporty ze stanu kadr, zgodnie z zapotrzebowaniami Klienta.

Inne usługi

 • sprawozdawczość GUS,
 • sprawozdawczość z zakresu Ochrony Środowiska,
 • wnioski kredytowe,
 • biznesplany,
 • porady, konsultacje,
 • elektroniczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych US, ZUS, Intrastat.